Vi gikk først gjennom prosjektet inne på kontoret, om personell, økonomi og vegen videre etter at dette prosjektet er ferdig,( feb. 2013) etter dette så tok Leif med seg Inge Jan inn på anlegget for å få et bedre innblikk hva som egentlig foregår her inne.

Vi er engasjert i 2 prosjekter på Kårstø fortiden: Vi har en utbygging sammen med Aibel KDP 2013 ca17.mill. Der har vi med oss Kruse–Smith på betong. Det er ett samarbeid som fungerer meget bra.

Vi har også ett samarbeid med AF Anlegg som har vedlikeholds kontrakt med Statoil. Der er vi engasjert med grunnarbeidet med ett nytt laboratoriebygg og 2stk oljeutskillere v/ verkstedet og i laste/losse området. Ellers så hjelper vi til der som det trengs.
Pr i dag har vi av utstyr:4 hjulmaskiner, 3 beltegravere, 4 lastebiler, 2 sugebiler.

Vi har også en mann utleid til Statoil som hjelper til på gassrørnettet til Statoil.
Etter den turen så samlet vi alle V&S ansatte (18 pers) på pizza og brus.
Totalt under V&S’s vinger er det fortiden 30 pers.

Aga Kårsus:
Vi har også hatt arbeid med å planere tomta til AGA Kårsus tidligere i år, og i senere tid satt opp en tørrmur på ca. 350 m2
Vi har også hatt gleden av å rive en gammel løe som stod i vegen for denne utbyggingen.

HMS: Aibel og Statoil stiller store krav til sikkerhet  og alle våre ansatte er flinke til å  følge  alle pålegg som er i dette systemet.
Ledelse består av: Andreas Skrunes. Dina Elise Oftedal. Leif Brendeland. Asbjørn Kvinnesland. Inge Eide.