Crescendo er et leilighetsprosjekt med fem  blokker bygget oppå et nedsenket garasjeanlegg. Det skal bygges 70 moderne leiligheter.

Prosjektet ligger i Rådalslien, på et høydedrag like  bak Lagunen handlesenter i Fana bydel. Fred Ove Vatle er formann på denne jobben og ser til at alt arbeid foregår sikkert og effektivt.

NCC Bolig er byggherre, og NCC Construction er hovedentreprenør.

Vassbakk & Stol har alt grunnarbeid i forbindelse med prosjektet. Det er ca. 20000m3 med sprengning og vekkjøring av steinmasser.

Før dette arbeidet kan starte, må terrenget over boligområdet sikres. Her må løsmasser renskes ned. I tillegg må bolter og nett etableres fortløpende.