Første byggetrinn skal bestå av tre bygg, som til sammen inneholder 56 leiligheter. Leilighetene varierer i størrelse fra 59 til 98 kvadratmeter.

Betongarbeidene skal starte 1. April 2016.

Vi takker for oppdraget!

 

Her kan du lese mer om boligprosjektet: