Åkrehamn molo er bygget før krigen og hadde i årenes løp fått omfattende skader og reparasjon var nødvendig for at moloen skulle fungere etter sin hensikt.

Vassbakk & Stol ble valgt som leverandør for reparasjon/forsterkning av moloen med bakgrunn i pris og byggetid. Vassbakk & Stol utførte arbeidet innen fristen på 4 uker uten uhell og til avtalt pris. Byggherre Kystverket er meget tilfredse med arbeidene som er utført.

3