Vassbakk & Stol oppgraderer VA anlegget på Matlandssletta for Karmøy Kommune.

Arbeidet gjennomføres i tilknytning til den trafikkerte hovedveien som går noen få meter fra grøfta.

Grunnarbeider Helgi Birgisson forteller at det er krevende å arbeide så tett inntil hovedveien, men ved hjelp av god skilting og god kommunikasjon med de involverte så flyter arbeidet fint. Arbeidet ble påbegynt 15.07.2016 og skal være ferdig 31.10.2016.

Anleggsleder: Knut David Vea

Formann: Leif Inge Stange

Arbeidet utføres av: John Helge Strømø, Helgi Birgisson, Ruben A Eriksen, Oskar M Gaard, Roger Halvorsen, Helge A Helle, Ingvar Karlsen, Roger H Naley, Espen Tangjerd og David K Vea.

20160907_103716