Hovedoppgaven vår i dette prosjektet blir utomhusarbeid, grøfting, sikring og massetransport av tunellstein. Store deler av tunellsteinen herfra skal benyttes ved den nye Friidrettsarenaen på Haraldsvang.

På Årabrot har vi i dag en hjullaster Volvo L220 som laster, og en EC240 graver fra Staupe og etter planen skal prosjektet ferdigstilles våren 2013.

Prosjektets formann er Dag Amdal, og anleggsleder er Richard Kvalevaag.