For årets første kvartal leverer Vassbakk & Stol AS et resultat før skatt på 14 millioner kroner (4,8%). Samlet omsetning i perioden er 292 millioner kroner.

Pr første kvartal20162015
Omsetning (i mill kr)292292
Resultat før skatt (i mill kr)1419

resultat graf

Samlet ordrereserve ved utgangen av første kvartal er 931 millioner kroner.

Vassbakk & Stol er heleid datterselskap av Skanska Norge AS.

  

For ytterliggere informasjon kontakt:

Inge Jan Thorsen, Administrerende direktør, tlf. 930 15 575

Kjetil Rogde, Økonomisjef, tlf 932 53 299