Vi har fått i oppdrag av Haugaland Kraft å rive 4 stk. transformatortårn rundt om på Karmøy.
1. Husøyvegen
2. Hauske
3. Norbar
4. Vormedal
Eivind Sjøen har nå fjernet transformatortårn på Husøyvegen og Hauske.

Formann er Svein Ivar Vikshåland.