Prosjektet med den nye rundkjøringen på Grannessletta er startet opp.

Arbeidet startet tidlig i februar og forventes avsluttet juni 2012.

Arbeidene utføres for Skanska Bolig AS.

Byggingen av ny rundkjøring er et av rekkefølgekravene i forbindelse med Skanskas utbygging av Grannesparken(Boligfeltutbygging)