Tema for årets sikkerhetsuke er Vi jobber sammen for alles sikkerhet.

Vi skal samarbeide, involvere oss, ta opp diskusjoner som skal gi oss en sikrere hverdag.

Sikkerhet skal være en naturlig del av det arbeidet vi gjør, og vi skal sørge for at alle kommer seg like hel hjem etter en arbeidsdag hos Vassbakk & Stol.