Tema for årets sikkerhetsuke er planlegging for å fjerne de seks dødsrisikoene:

  • konflikt menneske-maskin
  • fall fra høyde
  • fallende gjenstand (løfteoperasjoner)
  • konstruksjonssvikt
  • elektrisk spenning
  • eksplosjon