Tema for årets sikkerhetsuke er dialog. 
Det å snakke sammen om hvordan vi skal utføre arbeidet sikkert og effektivt vil minske antall ulykker. I dette ligger også at vi skal involvere oss, og ta opp til diskusjon, det som kan gi oss en sikrere hverdag. Sikkerhet skal være en naturlig del av alt vi gjør, og vi må sørge for at alle kommer seg like hel hjem etter en arbeidsdag hos Skanska. Årets slagord er derfor «Helt sikkert».

Sikkerhetsuken 2013