Her er det utført mye arbeid på veldig kort tid. På Sveiven er det nå ”bare” finpussen igjen før asfalten skal på. I Tømmerdalen gjenstår det ca 120 meter med VA grøft, kabelgrøft samt kantstein og avretting,og her skal arbeidene være ferdig asfalter første uken i juni.