Skanska er innstilt til en av Norges største OPS-kontrakter.  Vassbakk & Stol skal delta på prosjektet.

 

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen offentliggjorde i dag at Skanska er tildelt kontrakten for rv 3/rv 25 Løten- Elverum. Kontrakten er på totalt 5,5 milliarder norske krone, hvilket omfatter den samlede betalingen til selskapet gjennom hele kontraktsperioden.

 

–          Dette er en stor dag for Skanska Norge og jeg er utrolig stolt over at vi har vunnet en av de største veikontrakten i Norges historie. Jeg vil særlig rose våre folk i teamet som har jobbet med prosjektet i snart et år. I tett samarbeid med Statens Vegvesen og vår interne samarbeidspartner på finansieringsløsninger – Skanska Infrastructure Development – har de utviklet prosjektet med gode løsninger til det beste for trafikantene og samfunnet. Det gode arbeidet som er nedlagt, har resultert i at vi har redusert kostnadene med omlag 20 prosent, sammenlignet med det kostnadsoverslaget som Stortinget fikk forelagt for 2 år siden, sier konsernsjef Ståle Rød.

 

Dette er den første OPS kontrakten innen samferdselssektoren på nesten ti år. Det betyr at Skanska har ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde veistrekningen i 20 år.

–          Skanska har bred erfaring både nasjonal og internasjonalt fra OPS–kontrakter, og ser frem til å komme i gang med prosjektet. Kontraktsformen der Skanska har ansvaret for finansiering, bygging, drift- og vedlikehold vil gi en bedre og en billigere vei. Vi er godt fornøyd med at kontraktsformen igjen er en del av gjennomføringsmodellene i Norge.

Skanska var mest konkurransedyktig på samlet pris og i tillegg best på tildelingskriterier, som omfatter organisering og gjennomføring av prosjektet, teknisk kvalitet for anlegget og HMS

–          Jeg er ekstra stolt av at vi har vunnet kontrakten på samtlige tildelingskriterier. Dette er et resultat av den kompetanse og erfaring vi besitter i Skanska og det gode arbeidet som er lagt ned av prosjektorganisasjonen gjennom hele tilbudsfasen.

De andre konkurrentene i konkurransen var Veidekke/Sundt og Strabag/Acciona. Formelt er det nå en klagefrist på 10 dager. Ambisjonen er å undertegne kontrakten i slutten av mai.

 

For oss i Vassbakk & Stol representerer dette en omsetning på ca kr. 900 mill.

–          Vi skal delta på prosjektet i samarbeid med Skanska og dette er en historisk kontrakt for oss. Det har vært en viktig og riktig strategi for oss å delta på store nasjonale prosjekt. Resultatet av denne satsingen ser vi nå.  Prosjektet vil gi oss en stor og forutsigbar produksjon de neste tre årene. Vårt team som har deltatt sammen med Skanska har gjort en fantastisk jobb for å dra i land kontrakten sier er Inge Jan Thorsen. Dette er en stor dag for oss.

 

 

Fakta om prosjektet

Rv3/Rv25 Løten-Elverum ligger i Hedmark kommune, og veistrekningen vil forbedre forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Prosjektet inkluderer ca. 15 km firefeltsvei, 11 km tofeltsvei, 7 km gangvei og sykkelsti, ny trafikkstasjon på Ånestad og ca. 30 konstruksjoner inklusiv to større viltkrysninger. Veien går stort sett i jomfruelig terreng og berører i mindre grad dagens riksvei 3 og riksvei 25. Byggetiden er anslått til ca 2.5 år