STATOIL SANDSLI INFRASTRUKTUR

 Byggherre: Statoil

Kontraktsum: 21.186.869 kr eks mva.

 Prosjektet er en totalunderentreprise for Skanska.

 Prosjektet omfatter:

  • Etablering av ny rundkjøring inn til Statoil Sandsli
  • Kulvert for gang- og sykkelsti
  • Gangbro over Sandslivegen
  • 300 meter ny vei
  • 275 meter ny gang- og sykkelsti
  • Nytt VA-anlegg i gangvei

Skanska har selv stått for arbeidene med gangkulvert og gangbro.\

Prosjektet er nå overlevert og takket være en enorm innsats fra alle som har bidratt på prosjektet leverte vi jobben innen fristen.

Bildet til slutt viser pågående arbeider i byggegropen på kontorbyggentreprisen der vi har tatt ut over 200.000 m3 stein som en biinntekt til veijobben J

 

Anleggsleder Thomas Jenssen

Formann Kjell Skage