Det er godt med folk og utstyr på prosjektet, 20 gravemaskiner, 12 dumpere, 6 borerigger, 2 gravere med borapplikasjon , 2 valsetog med mer, gjør at vi får arbeidet til å gå unna.

Sprengning og masseflytting pågår for fullt, og vi arbeider langs hele veglinjen. Skoging er så godt som ferdig, og vi mangler bare et par hundre meter på å ha pilotvegen gjennom heile veglinjen på 7,9 kilometer.

Godt og vel halvparten av sprengningsarbeidet for vegen er utført, med godt resultat.

Terrenget på Bømlo har sine utfordringer, vi har skjæringer på 30 meter og vi har forsert fyllinger i myr og vann der vi har fortrengt 8-9 meter torv og myr. Den høyeste fyllingen vi har, er på ca. 23 meter. Det er imponerende å se at store og små utfordringer blir løst på strak arm av våre dyktige operatører 🙂

Etter ferien starter vi opp med knusing og produksjon av varer til forsterkningslag og pukk. Grøftearbeider vil og trappes opp i august/september.

Vil ønske alle en god og vel fortjent sommerferie 🙂

Driftsleder: Andreas Skrunes