Avdelingen disponerer 34 GPS enheter og 11 TPS (totalstasjoner)
Maskinavdelingen disponerer 76 Maskinstyringsenheter med GPS, 2 maskinstyringsenheter med TPS (totalstasjon) og en båt til sjøbunnskartlegging.

Vi har laget en stikningsfilm for å beskrive våre arbeidsmetoder. Hvordan jobben blir utført fra start til slutt. Filmen blir også benyttet til rekrutterings formål.

Se filmen her: