Vi er vitne til en økende flyktning krise. Det finnes ingen enkel løsning på denne vanskelige situasjonen, men all type hjelp bidrar til å unngå en menneskelig katastrofe. Vassbakk & Stol har besluttet å gi en pengegave til Røde Kors. Slik situasjonen er nå mener vi at denne pengestøtten er den mest effektive måten å bidra på. Det som gjelder nå er å redde liv. Neste steg vil være å gi flyktningene muligheten til et nytt og bedre liv i vår del av verden.

Røde Kors Norge