Arbeidet startet opp i desember 2013, og prosjektet skal ferdigstilles oktober 2014.

Arbeidet omfatter:
Opparbeidelse av ca.1750m kjøreveger inklusive fortau og turveger.
Opparbeidelse av ca.1850 m ledningsgrøft for vann, spillvann og overvann·
Ca.1205 m med vannledning.
Ca.1605 m med spillvann.
Ca.1700 m overvann.
Opparbeidelse av ca.1200 m med kabelgrøfter.
Opparbeidelse av 4 stk lekeplasser.
Opparbeidelse av parkeringsplass.

Anleggsleder: Åsmund Vea
Formann: Otto Vold