Vi har fått 8 ukers fristforlengelse pga omfattende tilleggsarbeider, men vi håper å klare å forsere denne noe. Det har bl.a. gått mye tid med til midlertidig omlegging av eksisterende vannledning da denne har ligget i fremtidig rekkverksrom.

I grøftene er det levert bl.a:
– 2028 m pumpeledning for spillvann
– 1920 m 160 mm selvfallsledning for spillvann
– 2310 m trykkledning for vann
– 2760 m 32 mm vannledning

Det er også levert va 2100m drensrør, og overvannsledninger kommer i tillegg til dette. For ikke å snakke om 40 stk spillvannskummer og pumpestasjon som er ferdig montert.

En del meter med høyspentkabel for Haugaland kraft, samt trekkerør for Telenor er også nedlagt i grøftene.
Under utførelsen har vi hatt store utfordringer med trafikkavvikling da alle arbeidene har foregått tett opptil trafikkert veg,

Det er lagt et lag asfalt ca. 800m på gangsti, og øvrebærelag på ca. 2900 kvadrat er lagt på vegomlegging i Vestvik. Vi håper ryddingen og denne asfalteringen vil legge forholdene bedre til rette for trafikantenes sikkerhet i område nå i ferietiden.

Takker for god innsats og ønsker alle en god sommer 🙂

Anleggsleder: Ragnar Laugen
Formann: Ole Sigurd Meland