Arbeidene har vært både utfordrende og krevende, og vi har alle lært mye av denne jobben. Alle mann har stått godt på og gjort et godt stykke arbeid, som en ser fra bildene.

Vi har levert god kvalitet og finishen blir veldig bra og ikke minst er Statens Vegvesen som byggherre, godt fornøyd med både samarbeid og resultat.

Odd Bjarne Viken og Leif T. Brendeland takk til alle som har deltatt i prosjektet 🙂