Arbeidet skal være ferdigstilt innen oktober neste år. Arbeidene på Udland startet i midten av april med avgraving av vegstasjon og bortkjøring av masser.
Over halvparten av sprengningsarbeidet er utført og store områder er ferdig planert med steinlag. Etter ferien vil det gjenstå sprengning av en hoved grøft.

Det gjenstår mye godt arbeid og utover høsten skal det grøftes, tilføres store mengder grusmasser og tilslutt påføres jord.
Våren og sommeren neste år vil gå med til anleggsgartnerarbeid og ferdigstilling av hele området.

Område som er avgravd er på 36.000 m2
Sprengning 10.737 m3
Bortkjøring av løsmasser 16.000 m3
Tilføring av grus i gravfelter 100.000 tonn
Drensledning ca. 1.000 m og 25 stk kummer
Trær, busker og stauder 4.300 stk
Kantstein, naturstein, 3.755 m
Natursteinsmurer 330 m2

Anleggsleder: Kristoffer Hamre.