I 2012 ble Lars Staupe AS fusjonert inn som en avdeling i Vassbakk & Stol. Bedriften har sammen med avdeling Staupe utviklet seg og har i dag 52 ansatte som fordeler seg på 17 prosjekter. Avdelingsleder er Torgrim Storstein.

Avdelingskontoret ligger på Hinderli i Sveio. Her har en også kontorer og verksted. En vil også finne et stort grusutsalg og mottaksanlegg for stein, jord, asfalt og lausmasser.  På Hinderli vil en som ekstern kunde kunne kjøpe sand, sement, kulestein, rør og mye mer anleggsrelaterte varer. Åpningstidene er alle hverdager fra 07:00 til 15:30.

Det er også verdt å nevne natursteinsbruddet i Valevåg som er i god drift. Her tar en ut naturstein som videreselges både internt og eksternt. Steinen som tas ut av bruddet er alt fra håndstein, minigraverstein, 8. tonns maskin stein til større maskin stein. Bearbeiding av trappetrinn og bruddheller utføres også i bruddet.

Ressurskoordinator Erling Tjelle i avd. Staupe

 

Avdelingskontoret og verkstedet på Hinderli i Sveio.

 

Utsalgsvarer og mottaksanlegg