Vassbakk & Stol har fått jobb for Haugesund Kommune med grunnarbeid på friidrettsstadioen. Jobben er delt opp i 2 entepriser, hvor Vassbakk & Stol har fått første enteprisen med masseutskiftning.

Vassbakk & Stol skal kjøre 35.000m3 med tunellstein fra Årabrot renseanlegg til friidrettsstadioen, og  det skal utgraves 23.000m3 med jord og myrmasse.

Masseutskiftningsjobben skal være ferdig i mars 2012.

http://www.h-avis.no/sport/arbeidet-er-i-gang-1.6667960