I forkant av aksjonen hadde elevene gått igjennom NLF sin video «Velg livet det er kjedelig å være død» http://www.youtube.com/watch?v=drScRI37ZrU.

Aksjonen gikk ut på at noen fikk sitte i førersetet og de øvrige elevene skulle stille seg i blindsoner. Alle fikk da et inntrykk av hvor mange den som sitter i hytten klarte å se – her var det viktig med fantasi, innlevelse og øvelse.

Hensikten med aksjonen var å påvirke elevene til å bruke refleksvest, samt lære de opp i elementær trafikksikkerhet rundt kjøretøy og i nærheten av våre anlegg.

Med denne aksjonen tror vi at vi har medvirket til større bevissthet til trafikksikkerhet hos barn (og våre sjåfører), samt redusert sannsynligheten på uønskede hendelser/ulykker knyttet til våre tunge kjøretøy og myke trafikanter

I forbindelse med denne aksjonen fikk samtlige utdelt refleksvester, og beskjed om at det er tøft og bruke disse.

http://www.h-avis.no/nyheter/sma-barn-og-store-biler-1.8247195