De siste årene har omsetningen hatt en vesentlig økning, men året 2014 ble på samme nivå som året 2013 altså en stabilisering av virksomheten.

Resultatet før skatt ble kr. 57 mill. som gir en margin på 5,3 % som er i henhold til budsjett.
Marginen viser en forbedring fra år 2013 som da var 4,7 %

Virksomheten i 2014
Bedriften gjorde en rekke forbedringer i 2014. Dette året var det ingen fraværskader noe som er den viktigste forbedringen fra året før.

Flere viktige kontrakter ble inngått i 2014. Dette gjelder tre vesentlige kontrakter innen veibygging både i Rogaland og Hordaland og viktig kontrakt på Flesland flyplass og vedlikeholdskontrakt på Kårstø.
Utsiktene for 2015 vurderes som gode og pr. utgangen av januar er ordrereserven totalt sett kr.1 mrd. som er en forbedring i forhold til samme tidspunkt i 2014 hvor den var kr. 703 mill.

Ordresituasjonen gir en god forutsigbarhet resten av året.

Vassbakk & stol AS er heleid datterselskap av Skanska Norge AS.

 

Kontaktperson:
Inge Jan Thorsen
Administrerende Direktør