Med bakgrunn i markedssituasjonen og avdelingens utvikling har vi besluttet å omstrukturere vår  virksomhet  i Sør Rogaland.

Fremtidige prosjekter blir underlagt selskapets avdeling på Haugalandet allerede fra 3.kvartal 2013. Avdelingen i Sør Rogaland opphører som egen forretningsmessig enhet, dette vil ikke få innvirkning på eksisterende prosjekter.

Bjørn Sveinsvoll skal fortsatt ha ansvar for prosjektene i Sør Rogaland.

Vi ønsker en mer fleksibel tilnærming til markedet med selektiv utvelgelse av prosjekter som passer oss godt, sier Inge Jan Thorsen.
Dette henger også samme med fremtidsplanene om etablering på Gismarvik.

Et fremtidig Rogfast gjør at markedet i hele Rogaland kan dekkes mer fleksibelt og kostnadseffektivt. Det er denne situasjonen  vi begynner å planlegge nå.Sør Rogaland vil dermed fortsatt være et markedsområde for bedriften.

For mer opplysninger kontakt:
Administrerende direktør, Inge Jan Thorsen