Fagdagene består av et tett program med foredrag fra forskjellige aktører innenfor bransjen.
I pausene var det utstillingsvandring hvor elevene kunne ta en prat med forskjellige bedrifter som var representert.

Anleggsleder Tore Harestad, stikningssjef Stig Pedersen og stikningsleder Tomas Birkeland var de som representerte Vassbakk & Stol. De som besøkte vår stand fikk en presentasjon av V&S, samt at de fikk en demonstrasjon av stikningsutstyr, programvare og sett en film som omhandlet noen av våre arbeidsoppgaver. 

Elevene fikk med dette et innblikk i hvordan Vassbakk & Stol jobber i dag, da spesielt i forhold til stikning og maskinstyring.

 

http://www.youtube.com/watch?v=YI_SdZF2cxU