På Tirsdag 2. Juni  ble den første kontrakten signert på E39 Svegatjørn- Rådal mellom Vassbakk & Stol og Statens vegvesen. Dette er forberedende arbeider til hovedkontrakter E39 K10 og K11.

Jan Erik Eriksen fra Vassbakk & Stol  blir her gratulert av  prosjektleder Sverre Ottesen (t.v.) med oppdraget. Fana posten var tilstede ved kontrakt signering. Se link

http://www.fanaposten.no/incoming/Her-signeres-forste-E39-kontrakt-318697.html

 

Vassbakk  stol starter før sommeren med foreberedende arbeider. Det skal bygges nytt kryss ved Fanaveien-Hordnesveien, diverse veiarbeid i forbindelse med massetransport til Hordnesskogen. Det skal i tillegg etablere nytt gangfelt i nærheten av Stend.

Anleggsleder for forberedende arbeider, K6 Svegatjørn-Rådal vil være Kurt Are Fugle og formann vil være Lars Morten Berland.

Arbeidet vil pågå i vårt anleggsområde hvor vi har prosjekt for  Bergen kommune, VAO anlegg i Rådalen.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen.

 

Kontraktsum :3,8 millioner kroner

Arbeidet forventes avsluttes 1. September 2015, med mulighet for opsjon videre i E39 prosjektene.