Arbeidet utføres for Aibel på KDP2013 GOM prosjektet.

Arbeidslaget har en lengre periode arbeidet med grøfter fra kuletankene og bort mot HKR. Arbeidet foregår med gravemaskin, lastebil og håndmenn.
Arbeidet de har utført er i meget god HMS ånd, og blåjakketeamet har observert meget gode sperringer, alle papirer og sjekklister på plass, håndmann har god kontroll, samt at det under samtaler vises en god forståelse for HMS og viktigheten av å arbeide sikkert.
 
Det eminente arbeidslaget ble premiert med hver sin lommelykt for sin gode innsats.
Laget består av; fra Venstre: Malvin Munthe, Leif Brendeland (formann) Tore Andre Knutsen, Sigmund Nesheim og Henrik Jacobsen.
 
Vi gratulerer 🙂