Det var en flott dag med sol fra skyfri himmel når E39 i Vågsbotn offisielt ble åpnet.

Ved siden av en stor gjeng med  lokalbefolkning var også  byggherre; Statens vegvesen og utførende entreprenører og konsulenter til stede.  Åpningen fikk også storfint besøk av ordfører Trude Drevland som sammen med statsråde Ketil Solsvik Olsen klippet snoren og erklærte E39, Eikåstunnelen som offisielt åpnet. Regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen gratulerte de fremmøtte med dagen og sammen med Ketil Solsvik-Olsen ble det holdt åpningstaler.

 

Vassbakk og Stol as har utført  alle arbeider i dagen inkl. sprenging, planering, grøfter, masseutskifting og håndtering av forurensede masser. I tillegg har Vassbakk & Stol også stått for alle natursteinsmurer ved portaler både på nord og sørsiden.  Vi har også hatt ansvar for trafikkavvikling og permanente skilter.  Alle veier både i dagen og i tunnel har blitt gruset og klargjort  for asfaltering.

Det har også vært mye  arbeider med  VA grøfte, kabel grøfter og overvannsgrøfter.

 

I samme anledning ble også gjenreisingen av torvhuset åpnet med en flott markering som også fikk storfint besøk og underholdning med musikalske innslag.  Torvhuset er bygget av frivellige og et viktig kulturminne å bevare sier Marianne Herfinndal Johannessen som er leder i Åsane historielag.

Vassbakk & Stol er stolt av arbeidet som er utført og deltok selv i folkefesten ved åpningen av          E39 Vågsboten- Hylkje.

 

Anleggsledere  for Vassbakk & Stol har vært Kåre Flatlandsmo  og Thomas Jenssen

Driftsleder :Helge Pettersen Formenn :Lars Morten Berland og Fred Ove Vatle