Volvo Haukås

 

Grunnarbeider utført for Rasmussen eiendom og NCC Construction. To kontrakter med kontraktsum på til sammen ca. 24 mill.

Hovedtyngden av arbeidene har vært sprengning av ca. 110.000 m3 fjell, masseutskifting av tomt, utvendig VA-anlegg, natursteinsmuring og grunnarbeider for selve bygget.

Arbeidet startet april 13 og sluttføres oktober 14.

Bygget skal tas i bruk 15.november og skal huse Truck Nord som forhandler Volvo lastebiler og busser.

vi gratulerer byggherre Rasmussen Eiendom og NCC Construction med et flott verksted bygg og takker for godt samarbeid gjennom prosjektet.

 

Videre vil vi takke alle våre ansatte og innleide for en fantastisk innsats på prosjektet, bra jobba!

 

Anleggsleder: Thomas Jenssen

Driftsleder: Helge Pettersen