Vassbakk & Stol er avhengige av å ha en maskinpark med høy opptid. For å få til dette kreves det mye av våre maskin mekanikere. Vi har i dag 22 mekanikere som fordeler arbeidsoppgaver som service, årskontroller, sveising og reparasjoner seg imellom. Vi har verksteder i Kopervik, Sandnes, Bergen, Sveio og Helgeland. Mindre reparasjoner og kontroller av maskinparken foregår ute på prosjektene. Større reparasjoner utføres ved våre verksteder.

Det skal planlegges forebyggende og korrigerende vedlikehold på ca. 250 maskin enheter. Dette dreier seg om hjulgravere, beltegravere, hjullastere, dosere, dumpere, borerigger, knuseverk, veghøvler, traktorer, aggregater og annet utstyr som faller inn under vår maskinpark.

Vi har nå inne en Volvo A25 E som har en oljelekkasje som skal utbedres. Arbeidene medfører en større reparasjon og utskifting av deler. Arbeidet ledes og koordineres av formann ved vårt verksted Rune Hausken. Dumperen vil snarlig være tilbake i full drift takket våre dedikerte mekanikere.

Verkstedleder er Knut Magne Knutsen