Endelig er vi kommet så langt at omfattende sikringsarbeid bak tomt er avsluttett og alle massene er tatt ut av byggetomt.

Nå starter arbeid med fundamenter og grøftearbeider. Ovenfor ser dere litt bilder fra prosjektet. 

Ncc bolig er byggherre, og NCC Construction er hovedentreprenør

For mer utfyllende informasjon om leilighetsprosjektet «Crescendo» i Fana kan du se tidligere nyhet på denne linken http://vassbakk.nonyheter/prosjekt-crescendo-er-na-i-gang/