Denne delen av prosjektet omfatter 1470 meter hovedveg med 7 plasstøpte underganger og 3 rundkjøringer. I tillegg er det ca.2300 meter gangveg og 400 meter samle og adkomstveg. Ny kollektivterminal ved Amandasenteret er det også blitt, samt vann og avløpsledninger for Karmøy kommune. Alt i alt et betraktelig stykke arbeid, med byggetid på 16 måneder. Vi får gode tilbakemeldinger fra byggherren i forhold til kvaliteten på anlegget, så all ære til de som har stått for produksjon.
Åpning av vegen blir 18 juni. 2012

Milepælen ble feiret med grilling i solskinn og mange glade mennesker.
Hele prosjektet skal være ferdigstilt 1. desember 2012, og da skal vi overlevere ytterligere 5400 meter hovedveg inkludert 2 tunneler og 2 bruer. Vi er i rute også med disse arbeidene.

Åpning av denne parsellen blir antagelig våren 2013, sammen med K1.