Vassbakk & Stol har siden 01.10.2014 hatt arbeider for Statoil med Vedlikehold & Modifikasjon på Kårstø. Kontrakten har varighet frem til 30.09.2018, men har mulighet for forlengelse med 2 + 2 år.
Vi har faste oppdrag som taxi-kjøring, inspeksjoner, betongarbeider, BES-vakt, vintervedlikehold (16 mil asfalt + parkeringsplasser), preservering rør, fremgraving av rør for vedlikehold av rørtraseer, vedlikehold bygningsdeler, samt opprettelse av nye fundamenter og traseer for utbygginger. I tillegg dukker det opp mange små og varierte oppdrag, og vårt inntrykk er at de aller fleste som kommer til Kårstø trives her og har lyst å bli værende.

Lars Henrik Lindeflaten og Arne Skjølingstad legger på plass nye kulvertlokk

 

Kjell Øystein Øvrebø bygger kasser for transport til Italia.

 

Mangor Ferkingstad og Eirik Aasbøe på CA 491

 

Arne Skjølingstad og Roger Søvik. (Bygging av nytt HPU-skur i bakgrunnen)

 

Lars Henrik, Jan Egil Kallekodt og Arne Skjølingstad åpner grøft ned til kai.

 

Inge Eide, Kjetil Søvik (Ragn Sells), Roger Sørhus og Asbjørn Kvinnesland – Fremgraving av rør for
vedlikehold på Bokn.

 

Mari Skogen Sztankay – HMS/KS ansvarlig

 

Andreas Engenes kokkelerer på Fosen.

 

Arbeidene er ferdige etter 1,5år i T33, og forskalingsgjengen har en velfortjent grillpause.