Sprengingsarbeidene nærmer seg slutten på Haukås i Hordaland

Denne kontrakten startet i  April 2013 og sluttdato er Desember 2013. Etter dette kommer eventuellt grunnarbeider for bygg.

Vi har sprengt ut ca. 80.000 fm3 pr d.d.  og flyttett ca. 50.000m3  med jord. Vi masseutskifter og fyller opp tomten i ferdig høyde, deretter skal det etablere utvendige grøfter og  fordrøyningsbasseng.

Oppstart betongarbeider blir  16.09.13

Arbeidene utføres for Rasmussen eiendom som skal føre opp et nytt verksted til Trucknor.

Anleggsleder er Thomas Jensen og formann er Helge  Pettersen.