Statoil har inngått en rammeavtale for Civil arbeider ved Kårstø Gassprosesseringanlegg med Vassbakk & Stol.

Avtalen inneholder et multidisiplint vedlikehold av i hovedsak; bygningsmasse, broer, fundamenter, rør undersøkelser, grøfter, tuneller, veier, inngjerding og vintervedlikehold.

Oppdragets størrelse og omfang vil være avhengig av behov.

Kontraktens varighet er 4 år med opsjon på 2+2 år.

Vi er svært glade for at vi ble tildelt denne kontrakten. Tidligere har vi deltatt som underentreprenør, men nå tar vi ett større ansvar og blir hovedentreprenør for denne store oppgaven. En slik kontrakt for Statoil i vårt primære markedsområde for er et viktig supplement til vår prosjektbaserte virksomhet og medfører at vi får brukt mer av vår brede kompetanse sier adm. dir Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol.  Dette er en viktig milepæl for selskapet som er eiet 100 % av Skanska Norge.

 

Kontaktpersoner i Vassbakk & Stol:
Inge Jan Thorsen, adm.dir
Tlf:93015575