Prosjektet er en totalentreprise i forbindelse med FV 544 Stokkabekken-Siggjarvåg i Bømlo, Hordaland.

Kontrakten omfatter:

  • 8,5km med vei, sykkel og gangsti
  • 10 betongkulvert
  • 3 kryss
  • 1 kollektivterminal
  • 6 busslommer
  • 2km med sideveier

Arbeidet startet november 2014, og er planlagt ferdigstilt juli 2017.

«Denne kontrakten er den største i selskapets historie. Vi er svært glad for å ha fått en langsiktig kontrakt i vårt hjemmemarked, meget godt tilpasset vår kompetanse og maskinpark,» sier administrerende direktør i Vassbakk & Stol, Inge Jan Thorsen.

Kontaktperson;
Administrerende direktør, Vassbakk & Stol,
Inge Jan Thorsen tlf 930 15 575