Jobben består av:
– Grunnarbeid både inne på Statoil sitt anlegg og utenfor.
– Nye kabelgrøfter
– Utgraving for fundamenter og bygg.
– Rive arbeid.

I forbindelse med dette prosjektet arrangerte Vassbakk & Stol i samarbeid med Statoil og Aibel en blindsone aksjon på Kvalavåg Skole. Dette i forbindelse med at det blir en del tungtrafikk forbi barnehage og skole.

Her fikk alle barna informasjon og oppleve selv hvilke områder sjåføren av en lastebil ikke kan se fotgjengere.

Dette ble meget godt tatt i mot.

På slutten av aksjonen fikk alle barna utdelt hver sin refleksvest som vi anbefaler alle å bruke når de går ute i mørket.

Arbeidet vil pågå ut 2015.

Anleggsleder: Jarle Nes