Her skal vi sprenge ca. 50.0000 fm3 med fjell, noe som igjen vil gi oss ca. 1,3 mill tonn med grus og pukk.

V&S startet spregningen våren 2010, og ved årsskiftet 2014/2015 er det sprengt ut ca. 220.000 m3. Så det vil gå enda noen «uker» til vi er ferdige.

Her har vi forskjellige fraksjoner av grus, singel og pukk for salg til alle formål

Knut Kjørberg jobber fast på Gismarvik for å betjene våre kunder, og det er åpent alle hverdager mellom kl. 07.00 – 15.00.