Borerigger

Vassbakk & Stol har 9 borerigger, som alle er levert av Atlas og Sandvik.

Vi har også 4 boreapplikkasjoner (CPA 225) til gravemaskiner.