Veghøvel

Vassbakk & Stol disponerer 2 Vammas RG 286 veghøvler med maskinstyring.