Veghøvel

Vassbakk & Stol disponerer 3 veghøvler med maskinstyring.