Knuseverk

Vi knuser omlag 1,5 millioner tonn stein i året.

Knuseverkavdelingen vår består av:

  • 4 grovverk
  • 2 finverk
  • 4 sikteverk